mandag 18. oktober 2010

Det bør være en nulltoleranse overfor vold mot barn. Anacoretus

I helga blir det båltur, leite etter tørre kvister, never og dandere dette til et skikkelig pølsebål?
Anacoretus beste må gå foran alle andre hensyn - Er dette for strengt? Finnes det andre måter å effektivt beskytte barna på?
Vi kan ikke ta noen sjanser med barn.
Finns det noe koseligere enn å lage et bål i skogen.
også foreldrenes rettigheter dersom de ødelegger barna.
Når noen foreldre først er i stand til å slå sine barn er faren stor for at det vil skje igjen. En ødelagt barndom kan ødelegge et helt liv. Barn bør snarest bli tatt ut av den skadelige situasjonen slik at de kan begynne å bearbeide de vonde opplevelsene, og reparere relasjonsskaden som kan ha oppstått.

Jeg er fristet til å mene at foreldre som er dømt for vold mot sine barn automatisk bør miste foreldreretten, og at de må gjennom behandling før de kan få tilbake barnet. For å hjelpe flere barn bør folk bli folk flinkere til å melde fra. Dette gjelder både ”nabokjerringa” og ikke minst de som jobber med barn i barnehage og skole. Politiet er helt avhengig av å komme tidlig inn i prosessen.
Hvis ikke hjelper det ikke at vi har vedtatt strengere straffer.

søndag 10. oktober 2010

Hvordan svare på en egenevaluering

Hvordan svare på en egenevaluering

usyret syaliot Lundgren
sa ...
Saken er, men jeg tuller.
år i en av de mest lønnsomme bedriftene i landet
Inda der?

1 - alltid tilsvarte forventningene, både i holdninger og utfall?
JA
Hvorfor?

Jeg har alltid hatt lave forventninger

2 - Hva er mine sterke sider eller skinker
og områder for forbedring?
magen3 - Hvordan kan jeg fullt ut utnytte min kompetanse?
å holde seg våken på jobben

4 - Jo mer jeg liker den rollen ytelsen?
inntje
ning

Og minst?
arbeid
Hvorfor?
Fordi dekk

5 - Hvordan kan jeg bli mer produktive?
hvis du begynner å gjøre noe

6 - Jeg trenger mer erfaring eller formasjon?
egentlig ikke

Hvordan kjøper jeg dem?
eller arbeidsgiver betaler eller betaler.....

7 - Hva ønsker du å gjøre i tre år?
Jeg vet ikke vandre i Kina
i Stillehavet Islands eller noe Assi

Hva kan jeg gjøre for å oppnå dette
spille lotteri oftere
bli med på en fest District Council
opprette et selskap til å levere state

eksempel