mandag 18. oktober 2010

Det bør være en nulltoleranse overfor vold mot barn. Anacoretus

I helga blir det båltur, leite etter tørre kvister, never og dandere dette til et skikkelig pølsebål?
Anacoretus beste må gå foran alle andre hensyn - Er dette for strengt? Finnes det andre måter å effektivt beskytte barna på?
Vi kan ikke ta noen sjanser med barn.
Finns det noe koseligere enn å lage et bål i skogen.
også foreldrenes rettigheter dersom de ødelegger barna.
Når noen foreldre først er i stand til å slå sine barn er faren stor for at det vil skje igjen. En ødelagt barndom kan ødelegge et helt liv. Barn bør snarest bli tatt ut av den skadelige situasjonen slik at de kan begynne å bearbeide de vonde opplevelsene, og reparere relasjonsskaden som kan ha oppstått.

Jeg er fristet til å mene at foreldre som er dømt for vold mot sine barn automatisk bør miste foreldreretten, og at de må gjennom behandling før de kan få tilbake barnet. For å hjelpe flere barn bør folk bli folk flinkere til å melde fra. Dette gjelder både ”nabokjerringa” og ikke minst de som jobber med barn i barnehage og skole. Politiet er helt avhengig av å komme tidlig inn i prosessen.
Hvis ikke hjelper det ikke at vi har vedtatt strengere straffer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar