søndag 10. oktober 2010

Hvordan svare på en egenevaluering

Hvordan svare på en egenevaluering

usyret syaliot Lundgren
sa ...
Saken er, men jeg tuller.
år i en av de mest lønnsomme bedriftene i landet
Inda der?

1 - alltid tilsvarte forventningene, både i holdninger og utfall?
JA
Hvorfor?

Jeg har alltid hatt lave forventninger

2 - Hva er mine sterke sider eller skinker
og områder for forbedring?
magen3 - Hvordan kan jeg fullt ut utnytte min kompetanse?
å holde seg våken på jobben

4 - Jo mer jeg liker den rollen ytelsen?
inntje
ning

Og minst?
arbeid
Hvorfor?
Fordi dekk

5 - Hvordan kan jeg bli mer produktive?
hvis du begynner å gjøre noe

6 - Jeg trenger mer erfaring eller formasjon?
egentlig ikke

Hvordan kjøper jeg dem?
eller arbeidsgiver betaler eller betaler.....

7 - Hva ønsker du å gjøre i tre år?
Jeg vet ikke vandre i Kina
i Stillehavet Islands eller noe Assi

Hva kan jeg gjøre for å oppnå dette
spille lotteri oftere
bli med på en fest District Council
opprette et selskap til å levere state

eksempel

1 kommentar: